TIETOSUOJA

APEKO OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). (päivitetty 21.4.2018)

1.Rekisterinpitäjä

Apeko Oy (jäljempänä “Apeko”)
Y-tunnus: 2256550-4
Koivupurontie 9, 40320 Jyväskylä
www.apeko.fi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Arto Kokkonen
c/o Apeko Oy
info(at)apeko.fi

3. Rekisterit (Jäljempänä ”Rekisterit”)

 • Työntekijärekisteri
 • Asiakasrekisteri
 • Kulunvalvontarekisteri
 • Mahdollisesti muut ylläpidettävät henkilörekisterit

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Apekon lakiin perustuvien tai sopimus- tai asiakasuhteella määriteltyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Tämän lisäksi Apeko on oikeus käytätä tietoa toiminnan analysointiin ja personointiin, tilannekuvan luomiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin ja erilaisiin tutkimuksiin, joita voidaan toteuttaa yksilöidysti tai valittuina kohderyhminä joko sähköisesti tai manuaalisesti.

Tietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti Apekon ja Apekon huolella valikoimien yhteistyökumppanien markkinointitarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Apekon toiminta-ajatusta (Esimerkiksi aliurakoitsija, kuljetiusliike tai tavarantoimittaja).

Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus (työntekijöiltä)
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Pankkitilinnumerot sekä palkanmaksuun liittyvät tiedot (työntekijöiltä)
 • Rekisterinpitäjän tiloihin saapumis- ja poistumisajat
 • sosiaalisen median tiedot
 • kuva
 • maa ja kieli
 • asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä –tapa
 • suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (mm. kohdistetut toimenpiteet sekä osallistuminen)
 • yhteydenpidon hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (mm. puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)
 • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää Apekon yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan Apekon harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja tämän selosteen mukaisesti esimerkiksi Apekon yhteistyökumppaneille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisten tai muiden tahojen vaatimuksesta voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista että tieteellistä tutkimusta varten. Tällöin luovutetut tiedot on muutettu mahdollisuuksien mukaan anonyymiseen muotoon.

Keskeisimmät tietojärjestelmät ja palvelimet sijaitsevat Suomessa korkeimman turvaluokituksen laitesaleissa jatkuvan varmennuksen piirissä. Tiettyjä Rekisterin tietoja voidaan teknisistä syistä kuitenkin siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. (Esim. Dropbox – USA, Googlen palvelut – USA ja Sveitsi, Whatsapp  – USA). Kaikki käytetyt palvelut täyttävät kuitenkin lakien vaatimukset.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaaliset aineisto sijaitsevat kulunvalvonnan alaisissa tiloissa.

Ainoastaan yksilöidyllä rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella. Apekon jokainen työntekijä on perehdytetty GDPR:n mukaisiin toimintatapoihin. Lähtökohtana on välttää kaikki tarpeeton henkilötietojen käsittely.

9. Tarkastus- kielto- ja korjausoikeus

Henkilöllä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Apeko kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivuilla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Apeko suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

EVÄSTEKÄYTÄNTEET

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen. Eväste voidaan tallentaa käyttäjän laitteelle pysyvästi (stored cookie) tai se voidaan poistaa palvelun käytön jälkeen. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Käyttäjän IP-osoite
 • Kellonaika
 • Käytetyt sivut
 • Selaintyyppi
 • Mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
 • Miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Sivuston käyttöajat
 • Toiminta sivustolla

Kerättyjen tietojen käyttötapa

Käytämme evästeillä hankittuja tietoja esimerkiksi verkkosivustojemme ja muiden liiketoiminnan alueiden hallinnoimiseen sekä sivuston kehittämiseen.

Kolmansien osapuolien evästeet

Käytämme verkkosivuillamme myös Google Analyticsin analysointipalveluita. Näitä palveluja hallinnoivat analysointipalvelujen tuottajat käyttävät evästeiden, palvelinlokien ja jäljitteiden kaltaisia tekniikoita, jotka auttavat meitä analysoimaan käyttäjien verkkosivujen käyttöä. Lisätietoja analysointipalveluista ja tietojesi analysoinnin kieltämisestä on seuraavilla sivuilla ja täydentävillä maakohtaisilla sivuilla: tools.google.com/dlpage/gaoptout

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

*Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia täyttää  Apeko Sähkö Oy

  Koivupurontie 9
  40320 Jyväskylä
  puh. 020 7705 340
  Y-tunnus (sähkö) 3346665-9
  info(at)apeko.fi

  Apeko LVI Oy

  Koivupurontie 9
  40320 Jyväskylä
  puh. 040 6818 139
  Y-tunnus (LVI) 2411232-2
  jussi.rinneheimo(at)apeko.fi